Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

list
17:57
5191 3da7 500
...a mówią, że nie ma pięknych syren...
Reposted byZoonk11 Zoonk11
list
17:55
4939 b807 500
...samotnia... zazdroszczę, poniekąd...
Reposted byhash hash
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
list
17:54
4830 f58d 500
...najlepsza chwila dnia...

May 03 2017

list
23:12
...jeśli coś ma być źle, będzie źle, jeżeli ma być dobrze, będzie jak zawsze, czyli źle...
— AB

April 04 2017

list
10:18
...wciąż jesteś w więzieniu, jeśli trzymasz w sobie gniew z przeszłości..."
— Nelson Mandela

March 28 2017

list
17:09
...„Nauka czyni postępy nie dlatego, że uczeni zmieniają zdanie i porzucają błędne poglądy, ale dlatego, że ci, którzy przywiązani są do starych przekonań, w końcu umierają.”
            - Max Planck.

March 10 2017

list
17:33
4904 b452 500
fot. Ricardo Da Cunha
list
17:32
4889 94d0 500
fot. Luke Tscharke
list
17:31
4877 86bb 500
fot. Grant Galbraith

July 10 2015

list
18:39
5726 8167 500
...Bob i spółka...
Reposted byatramentovvaberrydragonhepi
list
18:39
5723 df40 500
...chłopaki, nie chrapać...
Reposted byatramentovvaberrydragon
list
18:38
5719 98c6 500
...co tam masz...
Reposted byatramentovvaJasiuuuberrydragontrikk
list
18:38
5718 1c6a 500
...spółka do snu...
Reposted byatramentovvaberrydragon
list
18:37
5715 b6f4 500
...Bob, zeberka, chomik, zeberka...
Reposted byatramentovvaberrydragonshitsuri
list
18:36
5701 eb33 500
...Bob i jego chomik...
list
18:30
5626 9ff9 500
...Bob i ferajna...
Reposted byatramentovvaletha0kalesoreftees

July 09 2015

list
16:30
7224 6fa5 500
fot. Łukasz Ogrodowczyk
Reposted by-spaceinvader- -spaceinvader-

July 08 2015

list
19:46
6745 4c1c 500
list
19:45
6742 04ca 500
...nie śpię - myślę...
list
19:44
6735 d944 500
...najważniejsze to znaleźć dobrą pozycję...
Reposted bywolalabymmereverybodyliess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...